09386447689

پنج شنبه 7 مهر 1401

info@ofoghkavirsabz.com

دربـــاره مـــــا

about us

مجتمع کشت و صنعت افق کویر سبز در سال 1395 با هدف ترویج زراعت چوب به منظور حرکت به سمت خودکفایی و قطع وابستگی از واردات این محصول استراتژیک بی بدیل ، در شهرستان شاهرود ثبت گردید . اگر چه در موضوع فعالیت این شرکت طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با کشت و صنعت دیده شده است ، لیکن در حال حاضر....

بیشتر بخوانید
about us

معـرفـــی محصــولات

Product introduction

ویژگی های گیاه پائولونیا و خواص آن

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.

بیشتر بخوانید
مقـــالات

مقـــالات

articles

آشنایی با فرهنگ پالونیا

این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.این یک متن تستی و برای نمونه است و در نهایت متن مربوطه جایگزین می گردد این یک متن تستی و برای نمونه است.

بیشتر بخوانید

نمایندگی ها

Agencies

تمام حقوق برای محفوظ می باشد |